بلوک سقفی
بلوک سقفی چیست ؟
تیر 7, 1400
یخدان مسافرتی
یخدان مسافرتی باکیفیت برای سفروطبیعت گردی
شهریور 30, 1400

آشنایی با بلوک های سقفی

بلوک سقفی  جز جدا نشدنی مراحل ساختمان سازی می باشد. در هنگام ساختمان سازی، زمانی که نوبت به سقف ساختمان می رسد باید عوامل و نکات زیادی را مد نظر قرار داد و آن ها را رعایت کرد. امروزه در دنیا هر چه که یک ساختمان سبک تر و مقاوم تر باشد، مناسب تر است و خواهان بیشتری دارد. از جمله مواردی که می تواند وزن ساختمان را کمتر کند، مناسب تر است و خواهان بیشتری دارد.
از جمله مواردی که می تواند وزن ساختمان را کمتر کند، را انجام داد. استفاده از سقف تیرچه بلوک و یونولیت سقفی باعث می شود که سقف سبک و مقاوم را انجام داد. استفاده از سقف تیرچه بلوک و یونولیت سقفی باعث می شود که سقف سبک و مقاوم از جنس پلی استایرن بوده و در بتن ریزی سقف از آن استفاده می کنند.
یونولیت ها نوعی پلیمرند که رنگ سفید دارند و عایق حرارت، رطوبت و صدا هستند. در این مطلب از یونولیت صحبت می کنیم که ه عنوان بلوک سقفی از آن استفاده می کنند.

یونولیت چیست؟

سال 1950 میالدی اولین بار بود که یونولیت ساخته شد. کیسه های پر از پلی سایرن که به صورت گرانول(بلورهای ریز)جامد سفید و سبک است را وارد کارگاه می کنند تا برای تولید یونولیت استفاده کنند.
این محصول ااز پروپان هیدروکربن نفتی است که در صنایع پتروشیمی تولید میشود. گرانول ها را طی ۶۰ تا ۷۰ ثانیه با بخار آب حرارت می دهند و مدام از دستگاه ها رد می کنند تا با فشار هوا از هم جدا شوند تا مرحله اولیه پخت به اتمام مبرسد. انبساط این محصول در اثر وجود مقداری گاز پنتان است که به صورت حل نشده در هنگام تولید در داخل آن محبوس می شود.
این گاز در اثر حرارت بخار آب از داخل دانه های پلی استایرن خارج شده و باعث افزایش حجم و انبساط آن می شود. با توجه به این که پخت و قالب گیری تحت حرارت بخار آب صورت می گیرد برای همین از یک دیگ بخار آب با ظرفیت 5 تن در ساعت و فشار 5 تا ۷ بار استفاده می شود.
حجم دانه های پلی استایرن تا ۴۰ برابر اندازه اولیه افزایش پیدا می کند و سهولت تولید و قالب گیری به هر شکل و اندازه ای از مزایای این محصول است که باعث رونق استفاده از آن شده است. پس از آن که بلوک های ساخته شده به میز برش CNC برده می شود تا به اندازه دلخواه و سفارش مشتری برش داده شود. این برش ها با کمک سیم داغ انجام می شود. در حین تولید افزودنی های خاصی به آن زده می شود تا مقاومت این محصول در برابر آتش را زیاد کنند تا آتش زا و دودزا نشود.
ویژگی های ویژگی های بلوک سقفی یونولیت
به جای این که 10 عدد بلوک سفالی در سقف قرار دهیم می توان از یک بلوک یونولیتی استفاده کرد باعث صرفه جویی در مصرف بتن و تیرچه می شود.
 از آن جایی که قسمت انتهایی این محصول دارای شیار است در نتیجه نیازی به رابیتس کاری ندارد و باکیفیت بالا و قابلیت اجرای خوب به گچ و خاک می چسبد.
این محصول چه در هنگام تولید و چه در موقع نصب و حمل و نقل ضایعات و پرتی ندارد.سرعت نصب سقف را افزایش می دهد و اجرای آن را راحت تر می کند.در مصرف آب صرفه جویی می شود.به دلیل حمل راحت، در هزینه حمل و نقل صرفه جویی می شود. سقف را سبک تر می کند و همین امر باعث می شود که در هنگام زلزله خطرات ناشی از پرتاب و سقوط مصالح را به حداقل برساند.
  •  از نفوذ گرما، سرما، رطوبت و صدا جلوگیری می کند.
  •  تا ۲۰ دقیقه می تواند در برابر آتش مقاومت کند و نسوزد البته نوع EPS این گونه است.
  • این محصول در هنگام آتش سوزی دود نمی کند.
  • مصرف فوالد را کاهش می دهد.
    • در قالب بندی صرفه جویی می کند

اندازه بلوک یونولیت سقفی
برای یونولیت تیرچه فندوله یا بتنی باید از طول ۲ متر، عرض 5۰ سانتی متر، ارتفاع ۲۰ و ۲5 سانتی متر استفاده کرد ,اگر برای سقف کرومیت یا فلزی باشد بین یک تا دو متر طول، ۶5 سانتی متر عرض و ۲۰ تا ۲5 سانتی متر ارتفاع لازم است.
فوم سقفی های از پیش تنیده با طول ۲ متر و عرض 5۰ سانتی متر و ارتفاع 15 سانتی متر است.
یونولیت حفره دار که با 11۰ سانتی متر طول و 5۰ سانتی متر عرض و ۲5 سانتی متر طول موجود هستند. البته که اندازه استاندارد ها به این نحو است اما یونولیت ها می توانند به اندازه های مورد سفارش مشتری تغییر کنند.
بلوک سقفی

بلوک سقفی


وزن  بلوک یونولیت سقفی
وزن این محصول براساس دانسیته آن مشخص می شود. اصوال دانسیته یونولیت بین ۷ تا ۸ کیلوگرم بر مترمکعب می شود. متاسفانه بعضی از
تولیدکنندگان از ناآگاهی و عدم اطالع خریداران سو استفاده می کنند و محصوالتی که با مواد اولیه بی کیفیت و نامرغوب تولید شده اند را با
دانسیته 1۰ یا 1۲ کیلوگرم می فروشند.
نکته مهم که باید به آن توجه کرد که دانسیته زیر ۷ کیلوگرم در متر مکعب برای سقف به هیچ عنوان توصیه نمی شود چون مناسب نیست.
مصرف کنندگان در صورتی که قصد خرید با حجم زیاد دارند، می توانند وزن انواع بلوک های سقفی به نسبت دانسیته آنها را در زیر ببیند. وزن
یونولیت ارتفاع ۲۵ * عرض ۵۰ * طول ۲۰۰ سانتی متر ) مخصوص تیرچه سفالی فندوله ای، پاشنه بتنی و پیش تنیده ( با دانسیته ۱۲ هر
قالب = ۲/۵۰۰ کیلو
وزن یونولیت ۲۵ * ۵۰ * ۲۰۰ با دانسیته ۱۱ هر قالب = ۲/۳۵۰ کیلوگرم
۲ = ۱۰ دانسیته با ۲۰۰ * ۵۰ * ۲۵ یونولیت وزن
۸۰۰/۱ = ۹ دانسیته با ۲۰۰ * ۵۰ * ۲۵ یونولیت وزن
۶۰۰/۱ = ۸ دانسیته با ۲۰۰ * ۵۰ * ۲۵ یونولیت وزن
۴۵۰/۱ = ۵/۷ دانسیته با ۲۰۰ * ۵۰ * ۲۵ یونولیت وزن
۲۵۰/۱ = ۷ دانسیته با ۲۰۰ * ۵۰ * ۲۵ یونولیت وزن
وزن یونولیت ۲۵ * ۶۵ * ۱۰۰ ( مخصوص تیرچه های کرومیت و نیازیت ) فلزی با دانسیته ۱۲
هر بلوک = ۱/۸۰۰ کیلوگرم
۶۵۰/۱ = ۱۱ دانسیته با ۱۰۰ * ۶۵ * ۲۵ هر قالب
۴۰۰/۱ = ۱۰ داسیته با ۱۰۰ * ۶۵ * ۲۵ هر قالب
۲۰۰/۱ = ۹ دانسیته با ۱۰۰ * ۶۵ * ۲۵ هر قالب
۱۰۰/۱ = ۸ دانسیته با ۱۰۰ * ۶۵ * ۲۵ هر قالب
۱ = ۵/۷ دانسیته با ۱۰۰ * ۶۵ * ۲۵ هر قالب
هر قالب ۲۵ * ۶۵ * ۱۰۰ با دانسیته ۷ = ۹۰۰ گرم
بلوک سقفی

بلوک سقفی

مراحل نصب بلوک سقفی(فوم های سقفی)
تیرچه ها را بر روی سقف بین تیرآهن ها قرار می دهند با حدود فاصله 5۰ سانتی متری و پس از آن بلوک ها را در وسط این تیرچه ها قرار می دهند تا کامل سقف را بپوشاند. پس از آن که بلوک گذاری کامل شد میلگردهای مش توری را روی سقف قرار می دهند.
تا کامل روی بلوک ها را پوشش دهد سپس بتن ها را بر روی سقف ریخته و ابتدا به صورت دستی و بعد با یک دستگاه که دارای غلطک است سیمان های روی سقف را صاف می کنند. سیمان ها روی بلوک ها و تمامی درزهای بین بلوک ها قرار می گیرد تا کامل سقف را بپوشاند و محکم شود.
از این محصول در موارد زیر استفاده می شوند:
صنایع بسته بندی
تونل انجماد
کانتینرهای حمل مواد
 سردخانه ها
 عایق های حرارتی
از آنجایی که بلوک سقفی خاصیت فسادناپذیری دارد در صنایع مواد غذایی و دارویی
شاخص شده است و به دلیل آن که مقاوم است در بسته بندی قطعات الکترونیک نیز از آن استفاده می کنند.
ضریب عایقی بلوک سقفی یونولیتی
10 سانتی متر یونولیت معمولی در برابر ۴۲ دیزیبل صدا عایق است.
10 سانتی متر یونولیت معمولی در برابر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.