فرایند ساخت قالب را قالبسازی می گویند. این صنعت از پرکاربردترین صنایع در ایران و جهان است. قالب در واقع یک محفظه ای است که مواد شکل پذیر درون یا بیرون آن قرار میگیرد که با توجه به الگوی قالب آن موادشکل بپذیرد.

قالبسازی تزریقی یکی از فاکتور های تاثیر گذار در تزریق پلاستیک می باشد. اگر میخواهید فرایندتان در تزریق پلاستیک موفق باشدو قطعات با کیفیتی تولید کنید. شما تنها به یک قالب تزریق پلاستیک نیاز دارید،زیرا مواد اولیه مناسب کفایت نمی کند. بسیار حیاتی است و ما در این مقاله اموزش قالب سازی را تهیه کرده ایم.

در ابتدا شمابه یک قالب خوب و با کیفیت بالا نیازدارید و گرنه وجود همه این عناصر به تنهایی نمی توانند کار شما را تضمین نمایند. بنابراین قالب در فرآیند تزریق پلاستیک، از عناصر اساسی است.

اجزای قالب سازی تزریق

قالب ها از دو نیمه اصلی تشکیل میشوند به نام نیمه تزریق و نیمه پران هر دو نیمه هر دو نیمه‌ی قالب درون دستگاه تزریق پلاستیک جاسازی شده ولی تنها نیمه‌ی انتهاییِ قالب قادر به حرکت می‌باشد. در نتیجه، دو نیمه‌ی قالب می‌توانند از یکدیگر فاصله گرفته و یا به یکدیگر متصل شوند.

خط تماس دو نیمه‌ی قالب اصطلاحاً مرز قطعه‌گیری (محل برخورد دو نیمه‌ی قالب با یکدیگر) نامیده می‌شود. دو مؤلفه‌ی اصلی هر قالب، هسته یا اصطلاحاًماهیچه و حفره یا کویته‌ی قالب می‌باشند.

زمانی که قالب بسته است، فاصله بین ماهیچه و کویته‌ی قالب محل شکل‌گیری قطعه‌ی موردنظر (که سپس با مواد مذاب پر می‌گردد) را تشکیل می‌دهد.

با توجه به این موضوع، قالب‌های چند کویته گاهاً برای شکل‌گیری چند قطعه به طور همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کانال‌های قالب

ابتدا مواد رزین پلاستیک از طریق اسپرو وارد قالب می‌شود. وظیفه‌ی بوش اسپرو (و حلقه‌ی جاگیری) محکم نگاه داشتن قالب در مقابل نازل سیلندر تزریق است تا مواد مذاب بدین وسیله از سیلندر به قالب وارد شود.

بوش اسپرو مواد مذاب را از طریق کانال‌هایی که در سطح صفحات A و B ایجاد گردیده‌اند به سوی کویته هدایت می‌کند.

هیچ محصولی یافت نشد.